Monthly Archive:: April 2018

दहशतवाद आणि बलात्कार एकाच नाण्याच्या दोन बाजू

एके काळी फार मोठ्या प्रमाणात आणि आजही बºयाच प्रमाणात दहशतवादाने जगभर आणि विशेषत: भारतात थैमान घातले आहे. त्यावर कठोर उपाययोजनाही होतच आहेत. पण आज त्याच्या जोडीला बलात्काराचे भूत भारताच्या मानगुटीवर बसले आहे की, काय असे वाटू लागले आहे. त्यामुळेच...